logo

1. Bestilling

§1.1 Bestillingen av turen er bindene.

§1.2 Depositum, tilsvarende 25% av turens pris, betales ved bestilling. Turer som bestilles mindre enn 60 dager før start må betales fullt ut ved bestilling.

§1.3 Endringer i tidspunkt for turen er å anse som inngåelse av ny avtale. Videre gjelder forhold som beskrevet under Avbestilling og Refusjon.

§1.4 Ved reduksjon i antall deltagere i gruppen gjelder forhold som beskrevet under Avbestilling og Refusjon.


2. Betaling
§2.1 Turens restbeløp, avtalt pris minus innbetalt depositum, skal være betalt til fem-støvler AS i henhold til forfallsdato som beskrevet på bestillingsbekreftelsen. For turer bestilt mindre enn 60 dager før start må hele turen betales omgående. Bekreftelse av innbetalingen sendes til fem-støvler AS på post@fem-støvler.no.

§2.2 Forsinket eller manglende betaling er å anse som mislighold og gir fem-støvler AS rett til å heve bestillingen, ref. Avbestillingsreglene.

3. Arrangørens ansvar
§3.1 fem-støvler AS har som tur-arrangør stilt garanti til Reisegarantifondet, Postboks 227 Sentrum 4001 Stavanger.

§3.2 fem-støvler AS forplikter seg til å gjennomføre et avtalt program som beskrevet i bestillingsbekreftelsen. Det tas forbehold om endringer som følge av lokale forhold utenfor fem-støvler AS’ kontroll.

§3.3 fem-støvler AS påtar seg intet ansvar for tap eller ulempe som skyldes den reisendes egen forsømmelse.

§3.4 Det henstilles til alle reisende å tegne en fullgod reise- og ulykkesforsikring.

4. Priser
§4.1 Prisendringer fem-støvler AS garanterer avtalt pris i henhold til bestillingsbekreftelsen.

5. Avbestilling og Refusjon
§5.1 Avbestilling må skje skriftlig til fem-støvler AS på post@fem-støvler.no.

§5.2 Avbestillingsdato er den dato fem-støvler AS mottar avbestillingen eller første virkedag deretter.

§5.3 Ved avbestilling mer enn 90 dager før turstart belastes10% av avtalt pris.

§5.4 Ved avbestilling 89 – 60 dager før turstart belastes 20% av avtalt pris.

§5.5 Ved avbestilling 59 – 41 dager før turstart belastes 50% av avtalt pris.

§5.6 Ved avbestilling 40 – 0 dager før turstart må turen betales i sin helhet.

6. Forsikringer
§6.1 Avbestillingsbeskyttelse: fem-støvler AS tilbyr ingen forsikring mot avbestilling. Merk at de fleste helårs reiseforsikringer inkluderer en avbestillingsforsikring. Det samme gjelder dersom du benytter enkelte kredittkort ved betaling. Sjekk med ditt forsikrings- og/eller kortselskap.

§6.2 Reiseforsikring Den besøkende er pliktig til å tegne en reiseforsikring.

TILBAKE